سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
به خدا سوگند، آن که دنیا را دوست دارد و باجز ما دوستی می کند، خدا را دوست ندارد . هرکه حقّ ما رابشناسد و ما را دوست بدارد، در حقیقت، خداوند ـ تبارک وتعالی ـ را دوست داشته است . [.امام صادق علیه السلام]
دبستان قرآنی پروفسور حسابی 2 شاهین شهر