سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
خواهان دنیا مباش ، خدا زشتیهاى آن را به تو خواهد نمود و بى خبر ممان که از تو بى خبر نخواهند بود . [نهج البلاغه]
دبستان قرآنی پروفسور حسابی 2 شاهین شهر


16 فصل اول: دستاوردهای انقلاب اسلامی در کلام رهبری
رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در فرمایشات خود علاوه بر بیان
دشمنی های استکبار ب رای ضربه زدن به نظام اسلامی، دستاوردهای
انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف را تبیین و موانع و چالش های
پیش روی کشور را تشریح کردند.
طی سال های اخیر، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان دستاوردها و
موفقیت های نظام اسلامی در عرصه های گوناگون را ضرو ری و مهم
دانستند و تأکیدات مکرر ایشان بر این موضوع، نشان دهنده رسالت
تمامی مسئولان، نخبگان، فرهیختگان، پژوهشگران و اندیشمندان
در این حوزه است.
آیت الله العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( در بهمن ماه سال 1396
در دیدار با مردم آذربایجان شرقی فرمودند: من توصیه می کنم
مسئولین نه با زبان مبالغه، نه فقط با گزارش زبانی، ]بلکه[ به صورت
عملی، به صورت هنری، گزارش های صحیح درباره انواع و اقسام
پیشرفت های کشور را مطرح کنند، تا بعضی افرادی که تشکیک
می کنند و غافلند، خودشان متوجه بشوند.
بدون تردید فرمایشات مقام معظم رهبری در بیان دستاوردهای انقلاب
اسلامی ایران می تواند راهنمای ارزشمندی برای تمامی مسئولان و
ملت ایران باشد.
چهل سال با انقلاب 17
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه دستا وردهای انقلاب
اسلامی و موانع پیش رو بسیار گسترده است که جا دارد در چندین
کتاب، این فرمایشات جمع آوری و منتشر گردد اما در این رهگذر به
برخی از بیانات مهم معظم له اشاره می شود.
انقلاب اسلامی نظام طاغوت سالار را به نظام مردم سالار تبدیل کرد
مهم ترین کار اصولی که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوت سالار
به نظام مردم سالار است؛ این مهم ترین کاری است که انقلاب کرده
است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی، نه با مکتب های این
نظریه پرداز و آن نظریه پرداز و نقص ها و معارضاتی که در حرف هایشان
هست؛ نه، با الهام از اسلام، با الهام از قرآن. اَلَّذینَ ءامَنوا یُقاِتلونَ فی
سَبیلِ اللهِ وَالَّذینَ کَفَروا یُقاِتلونَ فی سَبیلِ الطّاغوت؛ نظام الهی در
مقابل نظام طاغوتی است و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی،
نظام الهی را معنا کرد به نظام مردم سالاری دینی؛ جمهوری اسلامی
یعنی این؛ تبدیل کرد نظام طاغوتی را به نظام مردم سالار؛ این
مهم ترین کار است. 29 / 11 / 1396
انقلاب اسلامی کشور را از حالت فلاکت خارج کرد
انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد؛ کشور را از حالت فلاکت خارج
کرد، ملت را از حالت توسَ ری خوری و ذلّت و سرافکندگی خلاص کرد؛
ملت ما امروز سربلند است و این مهم ترین دستاورد برای یک کشور و
18 فصل اول: دستاوردهای انقلاب اسلامی در کلام رهبری
برای یک ملّت است. ]البته[ از این قبیل زیاد است؛ یک فهرست
طولانی وجود دارد، ]اما[ همین طور که عرض کردم، تبلیغات ما
ضعیف است. من توصیه می کنم مسئولین نه با زبان مبالغه، نه فقط با
گزارش زبانی، ]بلکه[ به صورت عملی، به صورت هنری، گزارش های
صحیح درباره انواع و اقسام پیشرفت های کشور را مطرح کنند، تا هم
بعضی افرادی که تشکیک می کنند و غافلند، خودشان متوجه بشوند
بعضی هم البته غافل نیستند؛ تعمّداً خدشه می کنند هم مردمِ - -
جاهای دیگر بفهمند که انقلاب چه به وجود آورده است. 29 / 11 / 1396
وابستگی سیاسی به برکت انقلاب اسلامی از بین رفت/وابستگی
فرهنگی و اقتصادی باید از بین برود
وابستگی سیاسی به برکت انقلاب از بین رفت؛ ]اما رهایی از[
وابستگی های دیگر دشوار و سخت است؛ تلاش می خواهد. این حرفی
نیست که من امروز بزنم، من زمان ریاست جمهوری در خطبه
نمازجمعه این حرف را زدم که وابستگی سیاسی ما از بین رفت،
الحمدللّه نجات پیدا کردیم اما وابسته ایم؛ از لحاظ اقتصادی
وابسته ایم، از لحاظ فرهنگی وابسته ایم؛ باید فکر کنیم روی این زمینه.
وابستگی بیچارگی می آورد.
چهل سال با انقلاب 19
من به شما عرض بکنم انسان وقتی به این خاطراتی که از دوستان
محمدرضای پهل وی باقی مانده، نگاه می کند  من در خیلی از این
کتاب ها خوانده ام  ]می بیند[ یک مواردی پیش می آید که خود این
محمدرضا شاه طاغوتی، از دست آمریکایی ها به شدت عصبانی است.
به آن ها فحش هم می دهد، ناسزا هم می گوید؛ البته در اتاق
خصوصی، با یاران نزدیکش! مثل آن که رفت روی پشت بام خانه اش،
به آن پاسبانِ شهرِ دوردست فحش داد، ایشان هم این جوری بود؛ در
اتاق خصوصی بد گویی هم می کند اما در همان حال، اگر چنانچه
سفیر انگلیس یا سفیر آمریکا یک پیغامی می داد، یک تلفنی می کرد،
یک دستوری می داد؛ این دست به سینه حاضر بود آن دستور را انجام
بدهد؛ چاره ای نداشت؛ مجبور بود. وابستگی این است؛ این باید از بین
برود.
خب خوشبختانه از لحاظ سیاسی، وابستگی به کلی در کشور ما
ریشه کن شده اما در بخش های دیگر خیلی بایستی برایش تلاش کرد
و یکی از عناصر اصلیِ راه نجات هم همین پیشرفت علمی است که
به وسیله شماها دارد انجام می گیرد. 26 / 7 / 1396
ملت ایران با انقلاب اسلامی هویت خودش را فهمید
من در صحبت ا ول سال، شاید مجملاً یک فهرستی از دستاوردهای
کشور در زمینه های مختلف در زمینه های زیرساختی، در زمینه های -
20 فصل اول: دستاوردهای انقلاب اسلامی در کلام رهبری
نیروی انسانی، در زمینه های گوناگون را گفتم؛ چون بعضی حاضر -
نیستند این ها را اقرار کنند، اعتراف کنند؛ ]حتی[ بعضی از خود
مسئولین هم غفلت می کنند از آنچه دستاورد انقلاب است. ]اینکه[ با
این مسائلی که برای کشور پیش آمد، با این همه مشکلات، با تحمیل
جنگ، با تحمیل تحریم های کذائی، با دشمنیِ صریح و واضحِ
قدرت های مسلّط دنیا، کشور توانسته است این دستاوردها را به دست
بیاورد، این ها نیست جز اینکه کشور احساس هویت کرد؛ ملت ایران
هویت خودش را فهمید و شناخت؛ احساس موجودیت کرد، با قوت و
قدرت حرکت کرد؛ این احساس هویت چنین حالتی را به انسان
می دهد؛ این اعتماد به نفس را به انسان می دهد. 22 / 3 / 1396
مجموع دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بی نظیر است
مجموع دستاوردها و موفقیت هایی که بعضی شان واقعاً بی نظیرند،
همیشه در مدنظرتان باشد؛ یعنی احساس سرافرازی کنید به خاطر
انقلاب.
ببینید عزیزان من! امروز سیاست های بزرگ ترین قدرت های دنیا، در
منطقه غرب آسیا به گِل نشسته، پیش نرفته؛ خود آن ها می گویند
به خاطر ا عمال نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی است؛ این خیلی مهم
است. بنا بود هر بلائی که می خواهند سر عراق یا سر سوریه یا فلان
]کشور[ دربیاورند و نتوانستند. خب این خیلی مهم است؛ این همان
چهل سال با انقلاب 21
چیزی است که شما می خواستید؛ این همان چیزی است که انقلاب
می خواست. خواسته انقلاب تحقّق پیدا کرد، خواسته آمریکا و
همراهان آمریکا نه فقط آمریکا تحقّق پیدا نکرد. این یک نمونه - -
است و از این قبیل پیروزی های زیاد، توانایی های زیاد، پیشرفت های
زیاد هست؛ این ها را هیچ وقت از یاد نبرید. یکی از شگردهای دشمن
این است که بگوید شما نمی توانید، شما شکست خوردید، از شما کار
برنمی آید، تمام شدید، رفتید؛ این یکی از شگردهای دشمن است. این
شگرد را به هیچ وجه نپذیرید. البته در داخل هم کسانی هستند که
همان خواسته دشمن را با صدای بلند در اینجا بیان می کنند، به زبان
می آورند؛ هستند کسانی از این قبیل که همان چیزی را که دشمن
می خواهد در ذهنیت جامعه به وجود بیاید، همان را اینجا با صدای
بلند در روزنامه، در غیر روزنامه و در فضای مجازی حالا که فضای -
مجازی هم هست بیان می کنند. من عرض می کنم که آن -
دغدغه داشتن،آن هشداردهی، آن طلبکارانه در مسائل و مشکلات
نظام و نواقص واردشدن را صددرصد تأیید می کنم. 17 / 3 / 1396
بزرگ ترین نشانه کارآمدی نظام این است که توانسته خودش را
حفظ کند
چرا؟ چون فلان ؛» نظام ناکارآمد است « بعضی ها زمزمه می کنند
وزارتخانه بد عمل کرده؛ نه، اگر نظام ناکارآمد بود، تا حالا ده بار بلعیده
شده و از بین رفته بود. بزرگ ترین دلیل کارایی این نظام، خود وجود
22 فصل اول: دستاوردهای انقلاب اسلامی در کلام رهبری
این نظام و ماندن این نظام است. اینکه یک نظام بایستد، حرفش را
صریح بزند، هیچ ملاحظه ای نکند، موضع قاطع خودش را با صراحت
در دنیا اعلام کند، با وجود اینکه دشمنی ها را هم می دانیم، نه اینکه
غافل باشیم از دشمنی ها؛ نه، ارکان نظام و مجموعه مردمی و دولتی
نظام می دانند، درعین حال می ایستند؛ این خیلی مسئله مهمی است،
این خیلی حادثه عجیبی است!
بزرگ ترین نشانه کارآمدی نظام این است که توانسته خودش را در
همین جهت حفظ کند؛ حالا غیر از پیشرفت های فراوانی که بعضی از
برادرها اشاره کردند؛ یکی از توصیه های من هم همین است. جوان
مؤمنِ حزب اللهیِ انقلابی فراموش نکند دستاوردهای نظام را.
دستاوردهای نظام یکی دو مورد نیست، هزاران است. حالا مثلاً اشاره
کردند در کشوری که فرض بفرمایید از دکتر آن چنانی هندی و
فیلیپینی استفاده می شده، امروز برترین متخصص ها، بهترین
متخصص ها، برجسته ترین متخصص ها ]وجود دارد[؛ حالا این یکی
از گوشه ها است، از این قبیل موفقیت ها، ده ها و صدها وجود دارد که
این ها جای توجه و دقت دارد. 17 / 3 / 1396


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط رضا خلجی 97/11/10:: 10:9 عصر     |     () نظر