سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
سخن در بند توست تا بر زبانش نرانى و چون گفتى‏اش تو در بند آنى ، پس زبانت را چنان نگهدار که درمت را و دینار . چه بسا سخنى که نعمتى را ربود و نقمتى را جلب نمود . [نهج البلاغه]
دبستان قرآنی پروفسور حسابی 2 شاهین شهر

دستاوردهای انقلاب اسلامی در کلام رهبری

رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در فرمایشات خود علاوه بر بیاندشمنی های استکبار ب رای ضربه زدن به نظام اسلامی، دستاوردهایانقلاب اسلامی در حوزه های مختلف را تبیین و موانع و چالش هایپیش روی کشور را تشریح کردند.طی سال های اخیر، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان دستاوردها وموفقیت های نظام اسلامی در عرصه های گوناگون را ضرو ری و مهمدانستند و تأکیدات مکرر ایشان بر این موضوع، نشان دهنده رسالتتمامی مسئولان، نخبگان فرهیختگان، پژوهشگران و اندیشمندان در این حوزه است.

آیت الله العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( در بهمن ماه سال 1396در دیدار با مردم آذربایجان شرقی فرمودند: من توصیه می کنممسئولین نه با زبان مبالغه، نه فقط با گزارش زبانی، ]بلکه[ به صورت عملی، به صورت هنری، گزارشهای صحیح درباره انواع و اقسام پیشرفت های کشور را مطرح کنند، تا بعضی افرادی که تشکیک

می کنند و غافلند، خودشان متوجه بشوند.بدون تردید فرمایشات مقام معظم رهبری در بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران می تواند راهنمای ارزشمندی برای تمامی مسئولان وملت ایران باشد.

چهل سال با انقلاب بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه دستا وردهای انقلاب اسلامی و موانع پیش رو بسیار گسترده است که جا دارد در چندین کتاب، این فرمایشات جمع آوری و منتشر گردد اما در این رهگذر به برخی از بیانات مهم معظم له اشاره می شود.انقلاب اسلامی نظام طاغوت سالار را به نظام مردم سالار تبدیل کردمهم ترین کار اصولی که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوت سالاربه نظام مردم سالار است؛ این مهم ترین کاری است که انقلاب کرده است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی، نه با مکتب های این نظریه پرداز و آن نظریه پرداز و نقص ها و معارضاتی که در حرف هایشان هست؛ نه، با الهام از اسلام، با الهام از قرآن. اَلَّذینَ ءامَنوا یُقاِتلونَ فی سَبیلِ اللهِ وَالَّذینَ کَفَروا یُقاِتلونَ فی سَبیلِ الطّاغوت؛ نظام الهی درمقابل نظام طاغوتی است و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی،نظام الهی را معنا کرد به نظام مردم سالاری دینی؛ جمهوری اسلامی یعنی این؛ تبدیل کرد نظام طاغوتی را به نظام مردم سالار؛ این

مهم ترین کار است. 29 / 11 / 1396انقلاب اسلامی کشور را از حالت فلاکت خارج کردانقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد؛ کشور را از حالت فلاکت خارج کرد، ملت را از حالت توسَ ری خوری و ذلّت و سرافکندگی خلاص کرد؛ملت ما امروز سربلند است و این مهم ترین دستاورد برای یک کشور و

دستاوردهای انقلاب اسلامی در کلام رهبری

برای یک ملّت است. ]البته[ از این قبیل زیاد است؛ یک فهرستطولانی وجود دارد، ]اما[ همین طور که عرض کردم، تبلیغات ماضعیف است. من توصیه می کنم مسئولین نه با زبان مبالغه، نه فقط باگزارش زبانی، ]بلکه[ به صورت عملی، به صورت هنری، گزارش های صحیح درباره انواع و اقسام پیشرفت های کشور را مطرح کنند، تا هم بعضی افرادی ک تشکیک می کنند و غافلند، خودشان متوجه بشوند

بعضی هم البته غافل نیستند؛ تعمّداً خدشه می کنند هم مردمِ - -جاهای دیگر بفهمند که انقلاب چه به وجود آورده است. 29 / 11 / 1396وابستگی سیاسی به برکت انقلاب اسلامی از بین رفت/وابستگی

فرهنگی و اقتصادی باید از بین برودوابستگی سیاسی به برکت انقلاب از بین رفت؛ ]اما رهایی از[وابستگی های دیگر دشوار و سخت است؛ تلاش می خواهد. این حرفینیست که من امروز بزنم، من زمان ریاست جمهوری در خطبه نمازجمعه این حرف را زدم که وابستگی سیاسی ما از بین رفت،الحمدللّه نجات پیدا کردیم اما وابسته ایم؛ از لحاظ اقتصادی وابسته ایم، از لحاظ فرهنگی وابسته ایم؛ باید فکر کنیم روی این زمینه.وابستگی بیچارگی می آورد.

چهل سال با انقلاب

من به شما عرض بکنم انسان وقتی به این خاطراتی که از دوستان محمدرضای پهلوی باقی مانده، نگاه می کند من در خیلی از اینکتاب ها خوانده ام ]می بیند[ یک مواردی پیش می آید که خود این محمدرضا شاه طاغوتی، از دست آمریکایی ها به شدت عصبانی است.به آن ها فحش هم می دهد، ناسزا هم می گوید؛ البته در اتاق خصوصی، با یاران نزدیکش! مثل آن که رفت روی پشت بام خانه اش،به آن پاسبانِ شهرِ دوردست فحش داد، ایشان هم این جوری بود؛ دراتاق خصوصی بد گویی هم می کند اما در همان حال، اگر چنانچه سفیر انگلیس یا سفیر آمریکا یک پیغامی می داد، یک تلفنی می کرد،یک دستوری می داد؛ این دست به سینه حاضر بود آن دستور را انجام دهد؛ چاره ای نداشت؛ مجبور بود. وابستگی این است؛ این باید از بینبرود.

خب خوشبختانه از لحاظ سیاسی، وابستگی به کلی در کشور ماریشه کن شده اما در بخش های دیگر خیلی بایستی برایش تلاش کردو یکی از عناصر اصلیِ راه نجات هم همین پیشرفت علمی است که به وسیله شماها دارد انجام می گیرد. 26 // 1396

ملت ایران با انقلاب اسلامی هویت خودش را فهمیدمن در صحبت ا ول سال، شاید مجملاً یک فهرستی از دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف در زمینه های زیرساختی، در زمینه های -

: دستاوردهای انقلاب اسلامی در کلام رهبری

نیروی انسانی، در زمینه های گوناگون را گفتم؛ چون بعضی حاضر -نیستند این ها را اقرار کنند، اعتراف کنند؛ ]حتی[ بعضی از خودمسئولین هم غفلت می کنند از آنچه دستاورد انقلاب است. ]اینکه[ بااین مسائلی که برای کشور پیش آمد، با این همه مشکلات، با تحمیل قدرت های مسلّط دنیا، کشور توانسته است این دستاوردها را به دست

بیاورد، این ها نیست جز اینکه کشور احساس هویت کرد؛ ملت ایران هویت خودش را فهمید و شناخت؛ احساس موجودیت کرد، با قوت وقدرت حرکت کرد؛ این احساس هویت چنین حالتی را به انسانمی دهد؛ این اعتماد به نفس را به انسان می دهد. 22 / 3 / 1396

مجموع دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران بی نظیر استمجموع دستاوردها و موفقیت هایی که بعضی شان واقعاً بی نظیرند،همیشه در مدنظرتان باشد؛ یعنی احساس سرافرازی کنید به خاطر

انقلاب.ببینید عزیزان من! امروز سیاست های بزرگ ترین قدرت های دنیا، درمنطقه غرب آسیا به گِل نشسته، پیش نرفته؛ خود آن ها می گویندبه خاطر ا عمال نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی است؛ این خیلی مهماست. بنا بود هر بلائی که می خواهند سر عراق یا سر سوریه یا فلان]کشور[ دربیاورند و نتوانستند. خب این خیلی مهم است؛ این همان

چهل سال با انقلاب

چیزی است که شما می خواستید؛ این همان چیزی است که انقلاب می خواست. خواسته انقلاب تحقّق پیدا کرد، خواسته آمریکا وهمراهان آمریکا نه فقط آمریکا تحقّق پیدا نکرد. این یک نمونه - -است و از این قبیل پیروزی های زیاد، توانایی های زیاد، پیشرفت های زیاد هست؛ این ها را هیچ وقت از یاد نبرید. یکی از شگردهای دشمناین است که بگوید شما نمی توانید، شما شکست خوردید، از شما کاربرنمی آید، تمام شدید، رفتید؛ این یکی از شگردهای دشمن است. اینشگرد را به هیچ وجه نپذیرید. البته در داخل هم کسانی هستند کههمان خواسته دشمن را با صدای بلند در اینجا بیان می کنند، به زبانمی آورند؛ هستند کسانی از این قبیل که همان چیزی را که دشمنمی خواهد در ذهنیت جامعه به وجود بیاید، همان را اینجا با صدایبلند در روزنامه، در غیر روزنامه و در فضای مجازی حالا که فضای -مجازی هم هست بیان

دغدغه داشتن،آن هشداردهی، آن طلبکارانه در مسائل و مشکلاتنظام و نواقص واردشدن را صددرصد تأیید می کنم. 17 / 3 / 1396

بزرگ ترین نشانه کارآمدی نظام این است که توانسته خودش راحفظ کندچرا؟ چون فلان ؛» نظام ناکارآمد است « بعضی ها زمزمه می کنندوزارتخانه بد عمل کرده؛ نه، اگر نظام ناکارآمد بود، تا حالا ده بار بلعیدهشده و از بین رفته بود. بزرگ ترین دلیل کارایی این نظام، خود وجود

دستاوردهای انقلاب اسلامی در کلام رهبری

این نظام و ماندن این نظام است. اینکه یک نظام بایستد، حرفش راصریح بزند، هیچ ملاحظه ای نکند، موضع قاطع خودش را با صراحتدر دنیا اعلام کند، با وجود اینکه دشمنی ها را هم می دانیم، نه اینکهغافل باشیم از دشمنی ها؛ نه، ارکان نظام و مجموعه مردمی و دولتینظام می دانند، درعین حال می ایستند؛ این خیلی مسئله مهمی است،

این خیلی حادثه عجیبی است!

بزرگ ترین نشانه کارآمدی نظام این است که توانسته خودش را درهمین جهت حفظ کند؛ حالا غیر از پیشرفت های فراوانی که بعضی ازبرادرها اشاره کردند؛ یکی از توصیه های من هم همین است. جوانمؤمنِ حزب اللهیِ انقلابی فراموش نکند دستاوردهای نظام را.دستاوردهای نظام یکی دو مورد نیست، هزاران است. حالا مثلاً اشارهکردند در کشوری که فرض بفرمایید از دکتر آن چنانی هندی وفیلیپینی استفاده می شده، امروز برترین متخصص ها، بهترین

متخصص ها، برجسته ترین متخصص ها ]وجود دارد[؛ حالا این یکیاز گوشه ها است، از این قبیل موفقیت ها، ده ها و صدها وجود دارد کهاین ها جای توجه و دقت دارد. 17 / 3 / 1396 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط رضا خلجی 97/11/10:: 10:22 عصر     |     () نظر